Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Olimpiada Promcjii Zdrowego Stylu Życia 2017-04-19

Olimpiada PCK

 

24 marca 2017 r. w  Śląskim Oddziale Okręgowym PCK w Katowicach odbyła się XXV Okręgowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, której celem jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

– kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,

– pogłębianie ich wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości

o zdrowie,

– inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku

lokalnym.

 

Olimpiada została przeprowadzona w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów:

– szkół gimnazjalnych

– szkół ponadgimnazjalnych

 

Ocenie Komisji podlegały obowiązkowe prace promujące zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej oraz testowy sprawdzian wiedzy o zdrowiu.

 

Komisja po sprawdzeniu testów i ocenieniu prac wyłoniła zwycięzców reprezentujących :

Szkoły Gimnazjalne:

I  miejsce – Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach

II  miejsce – Gimnazjum w Jasienicy, Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, Gimnazjum nr 13 w Zabrzu

 

 

III miejsce –Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu

 

Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce –Zespół Szkół im. I.J.Paderwskiego w Knurowie

II miejsce –I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach

III miejsce –I Liceum Ogólnokształcącego im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu

 

Zwycięzcy Okręgowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia reprezentować będą nasze województwo na Olimpiadzie Krajowej, która odbędzie się w dniach 25-27 maja 2017 r.

 

Ogółem w  tegorocznej olimpiadzie udział wzięło 2737 uczniów ze 208 szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z naszego województwa.

 

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy.

 

 

powrót

Wersja do druku