Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa

Pomoc i opieka

Pomoc i opieka »

Pomoc socjalna świadczona przez PCK trafia rocznie do ponad 200.000 osób. Naszym zadaniem jest uzupełnianie opiekuńczej roli Państwa, wynikającej z Ustawy o pomocy społecznej. Potrzeby w tej dziedzinie są zawsze olbrzymie. Dla ich zaspokojenia pozyskujemy od społeczeństwa środki finansowe, produkty żywnościowe, różnego typu dobra materialne, które następnie przekazujemy potrzebującym. To właśnie od ofiarności i hojności darczyńców zależy zakres i skala pomocy, jakiej możemy udzielić.

Całoroczne formy pomocy to:

 • Dożywianie - w placówkach i ośrodkach PCK, stołówkach szkolnych, barach wydawane są ciepłe posiłki lub paczki z podstawowymi produktami żywnościowymi. Z myślą o osobach samotnych i bezdomnych organizujemy okolicznościowe spotkania np. wigilie lub śniadania wielkanocne.
 • Pomoc doraźna - zbieramy i przekazujemy potrzebującym lub ośrodkom opieki: odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, środki czystości i higieny, meble. Pomoc doraźna to także coroczne akcje takie jak np.: "Wyprawka dla żaka", w trakcie której dzieci z najbiedniejszych rodzin otrzymują zestawy z przyborami szkolnymi oraz "Akcja letnia", dzięki której najmłodsi wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
 • Ośrodki PCK - a wśród nich: noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej dla maltretowanych kobiet z dziećmi, świetlice terapeutyczne, integracyjne. Ośrodki pomocy oprócz schronienia, zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich zapewniają często także opiekę lekarza lub psychologa.
 • Opieka nad chorymi w domu - od dziesięcioleci szkolimy Siostry PCK do sprawowania opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w ich domach. Umowy na świadczenie tych usług zawierają zarządy PCK różnych szczebli z samorządami terytorialnymi. Aby uzyskać taką pomoc należy zgłosić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej. Załatwianie wszelkich niezbędnych formalności (ustalenie godzin i zakresu opieki oraz ewentualnej stawki odpłatności) następuje w porozumieniu między ośrodkiem pomocy społecznej, punktem opieki PCK, a samym chorym lub członkiem jego rodziny.
 • Pomoc cudzoziemcom - Nie zapominamy także o tych, którzy z obawy o życie musieli uciekać z własnego kraju zostawiając w nim cały swój dobytek. Te osoby przybywają najczęściej bez jakichkolwiek środków do życia i nie mogą podjąć pracy. Dlatego staramy się zapewnić im przynajmniej podstawowe warunki godnego bytu. Pomagamy cudzoziemcom w kontaktach z rodziną lub z urzędami państwowymi, np. przy załatwianiu procedury o przyznanie statusu uchodźcy.

Zobacz Ośrodki Opiekuńcze PCK

Wersja do druku

 • Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Lublincu 2015-04-22

  Przed południem do jednego z lublinieckich banków wtargnęli zamaskowani ludzie z bronią. Na szczęście dzielnicowi błyskawicznie udaremnili kradzież i zatrzymali sprawców - uczestników policyjnych ćwiczeń i mistrzostw ratownictwa.czytaj więcej

 • Sprawozdanie końcowe PO PŻ z dystrybucji artykułów spożywczych Podprogram 2014 2015-04-13

  Biuro Oddziału Rejonowego PCK w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa Podprogram 2014 otrzymało 95.336,20 ton żywności, którą wydano osobom najbardziej potrzebującym: - bezdomni - 24 - niepełnosprawni - 659 - bezrobotni - 1580 - migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginesowe) - 75 - pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria -1631 Ogółem z pomocy skorzystało 3 969 osób. czytaj więcej

 • XV akcja krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin z życia” 2015-04-02

  Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi PCK w Cieszynie 31 marca 2015 r. zorganizowała na cieszyńskim rynku XV akcję krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin z życia”adresowaną do tegorocznych maturzystów powiatu cieszyńskiego.czytaj więcej

 • III Młodzieżowe Manewry Ratownicze "Strefa" 2015-02-05

  W piątek 30 stycznia od 17.00 w IV LO odbywały się III Młodzieżowe Manewry Ratownicze "Strefa". W manewrach wzięła udział młodzież z gim 4 i gim 24 z Zabrza, gim 15 z Bytomia Stolarzowic, Młodzież Drużyna Pożarnicza z OSP Mikulczyce oraz Szkolna Grupa Ratownicza z IV LO w Zabrzu klasa I . czytaj więcej

 • „XIX Mistrzostw Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w Szachach” 2015-01-13

  KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY „XIX Mistrzostw Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w Szachach” CEL IMPREZY: - wyłonienie indywidualnego i drużynowego Mistrza Polski HDK w szachach na 2015 r., - inicjowanie czynnego wypoczynku honorowych dawców krwi, - nawiązywanie kontaktów i więzi koleżeńskich pomiędzy honorowymi dawcami krwi, - popularyzacja rozrywek umysłowych wśród rzeszy krwiodawców z całej Polski. ORGANIZATORZY: Klub Honorowych Dawców Krwi koła PCK w Ostaszewie Toruńskim, Urząd Gminy Łysomice, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Wojewódzki w BydgoszczyOddział Rejonowy PCK w Chełmży i Parafialny Klub Szachowy Wiatrak Bydgoszcz.czytaj więcej

 • Akcja krwiodawstwa w Zespole Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej 2014-11-05

  27.10.2014 roku odbyła się w naszej szkole kolejna Akcja Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem: "Oddajesz krew-darujesz życie". Pod szkołę przyjechał ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicachczytaj więcej

 • VII Bytomska ,,Wampiriada” 2014-09-23

  Już po raz VII Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu w dniu 18.09.2014 r w Bytomiu na Rynku zorganizował akcję krwiodawstwa pod nazwą ,, Wampiriada”. czytaj więcej

 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym z PCK i General Motors Poland 2014-09-23

  Polski Czerwony Krzyż przeprowadził ogólnopolską akcję promującą tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego wspólnie z firmą General Motors Poland - dystrybutorem marki Opel. Na terenie województwa śląskiego w salonach Opla w Bielsku Białej, Częstochowie, Katowicach, Mikołowie, Rudzie Śl., Sosnowcu, Rybniku i Tarnowskich Górach w dniach 13-14 września br. była przekazywana wiedza praktyczna na temat pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. czytaj więcej

 • Rodzinny Piknik Seniora 2014-09-09

  6-go września odbył się "III Rodzinny Piknik Seniora" w Parku Chopina w Gliwicach. czytaj więcej

 • Wyróżnienie specjalne z plebiscytu "DIANA 2014r" 2014-06-30

  Serdecznie gratulacje dla Pani Janiny Stachurskiej Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gliwicach z okazji otrzymania specjalnego wyróżnienia w plebiscycie "DIANA 2014rczytaj więcej

 • Akcja "ZBIERAMY KREW DLA POLSKI - edycja VI" 2014-06-30

  Akcja była zorganizowana przez Rejonową Radę HDK PCK przy OR PCK w Bielsku-Białej. przygotowania do akcji i jej realizacja odbyła się zgodnie ze scenariuszem.czytaj więcej