Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa

Pomoc i opieka

Pomoc i opieka »

Pomoc socjalna świadczona przez PCK trafia rocznie do ponad 200.000 osób. Naszym zadaniem jest uzupełnianie opiekuńczej roli Państwa, wynikającej z Ustawy o pomocy społecznej. Potrzeby w tej dziedzinie są zawsze olbrzymie. Dla ich zaspokojenia pozyskujemy od społeczeństwa środki finansowe, produkty żywnościowe, różnego typu dobra materialne, które następnie przekazujemy potrzebującym. To właśnie od ofiarności i hojności darczyńców zależy zakres i skala pomocy, jakiej możemy udzielić.

Całoroczne formy pomocy to:

 • Dożywianie - w placówkach i ośrodkach PCK, stołówkach szkolnych, barach wydawane są ciepłe posiłki lub paczki z podstawowymi produktami żywnościowymi. Z myślą o osobach samotnych i bezdomnych organizujemy okolicznościowe spotkania np. wigilie lub śniadania wielkanocne.
 • Pomoc doraźna - zbieramy i przekazujemy potrzebującym lub ośrodkom opieki: odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, środki czystości i higieny, meble. Pomoc doraźna to także coroczne akcje takie jak np.: "Wyprawka dla żaka", w trakcie której dzieci z najbiedniejszych rodzin otrzymują zestawy z przyborami szkolnymi oraz "Akcja letnia", dzięki której najmłodsi wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
 • Ośrodki PCK - a wśród nich: noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej dla maltretowanych kobiet z dziećmi, świetlice terapeutyczne, integracyjne. Ośrodki pomocy oprócz schronienia, zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich zapewniają często także opiekę lekarza lub psychologa.
 • Opieka nad chorymi w domu - od dziesięcioleci szkolimy Siostry PCK do sprawowania opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w ich domach. Umowy na świadczenie tych usług zawierają zarządy PCK różnych szczebli z samorządami terytorialnymi. Aby uzyskać taką pomoc należy zgłosić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej. Załatwianie wszelkich niezbędnych formalności (ustalenie godzin i zakresu opieki oraz ewentualnej stawki odpłatności) następuje w porozumieniu między ośrodkiem pomocy społecznej, punktem opieki PCK, a samym chorym lub członkiem jego rodziny.
 • Pomoc cudzoziemcom - Nie zapominamy także o tych, którzy z obawy o życie musieli uciekać z własnego kraju zostawiając w nim cały swój dobytek. Te osoby przybywają najczęściej bez jakichkolwiek środków do życia i nie mogą podjąć pracy. Dlatego staramy się zapewnić im przynajmniej podstawowe warunki godnego bytu. Pomagamy cudzoziemcom w kontaktach z rodziną lub z urzędami państwowymi, np. przy załatwianiu procedury o przyznanie statusu uchodźcy.

Zobacz Ośrodki Opiekuńcze PCK

Wersja do druku

 • Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 2014-04-17

  W sobotę 12 kwietnia w zabrzańskim parku Kościuszki odbyły się rejonowe eliminacje Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. czytaj więcej

 • PCK dla Ukrainy 2014-02-24

  Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę publiczną w związku z sytuacją na Ukrainie. Wpłaty można kierować na konto 07 1160 2202 0000 0002 5583 9342 z dopiskiem UKRAINA. W gotowości są także Grupy Ratownictwa PCK. Polski Czerwony Krzyż przyłącza się tym samym do działań Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).czytaj więcej

 • II Młodzieżowe Manewry Ratownicze "STREFA". 2014-02-18

  W dniu 17 stycznia na terenie Zabrza Rokitnicy odbyły się II Młodzieżowe Manewry Ratownicze "STREFA". Zadaniem czterech patroli ratowniczych było odnalezienie czterech poszkodowanych których lokalizacja została określona tylko w sposób przybliżony.czytaj więcej

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA OKOLICZNOŚCIOWEGO SPOTKANIA DZIAŁACZY I HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 2014-01-28

  W dniu 10 stycznia 2014 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25 odbyło się Okolicznościowe Spotkanie Działaczy i Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża .czytaj więcej

 • 95-rocznica powstania PCK 2014-01-21

  Dzień 18-go stycznia 2014 roku był dniem szczególnym dla całej społeczności Polskiego Czerwonego Krzyża dzień: 95-rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia czytaj więcej

 • Październikowa zbiórka w TESCO 2013-10-24

  Podczas październikowej (11.10-13.10.2013) zbiórki w sklapach TESCO, w samym tylko województwie śląskim uzbieraliśmy ponad 14.000,00 zł. Wspólnie w całej Polsce dzięki Państwa hojności i zaangażawaniu wolontariuszy zebraliśmy ponad 92.000,00 zł. Zebrane środki to wsparcie dla potrzebujących dzieci i młodzieży, która na co dzień korzysta z naszej pomocy w ramach programu Godne Dzieciństwo.czytaj więcej

 • Zapraszamy na IX Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi PCK 2013-08-28

  Śląski Oddział Okręgowy PCK, Oddział Rejonowy PCK w Bielsku Białej oraz Wójt Gminy Oświęcim zapraszają w dniu 07.09.2013 (sobota) na IX Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi PCK. Marsz odbędzie sie na trasie z Rajska do niemieckiego obozu zagłady w Brzezince i Oświęcimiu.czytaj więcej

 • Zakopane z PCK 2013-08-13

  Oddział Rejonowy PCK w Knurowie zorganizował kolonie dla dzieci w Zakopanem. Czerwonokrzyskie kolonie trwające aż dwa tygodnie (16.07-28.07) były nie lada atrakcją dla trzydziestki młodych kolonistów. Zapraszamy do lektury artykułu prasowego.czytaj więcej

 • Wsparcie PCK dla powodzian z Powiatu Mittelsachsen 2013-08-13

  Powiat Mittelsachsen w Niemczech i Powiat Gliwicki od 5 lat łączy umowa partnerska. W dniach 6-7 br. lipca na Zamku Augustusburg odbyły się uroczystości jubileuszowe z udziałem m.in. przedstawicieli Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie, którzy symbolicznie przekazali władzom partnerskiego Powiatu pieniądze zebrane na rzecz ofiar czerwcowej powodzi w Niemczech.czytaj więcej

 • Wyróżnienie Św. Kamila dla Oddziału Rejonowego PCK w Zabrzu 2013-07-30

  W dniu 13.07.2013r. w Teatrze Nowym w Zabrzu zorganizowana została gala wręczenia Kamili. Wyróżnienie Św. Kamila przyznawane jest osobom i instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców miasta Zabrze.czytaj więcej

 • IX Dni Organizacji Pozarządowych w Bytomiu 2013-07-22

  W dniach 21-22.06.2013 r w Centrum Handlowym Agora, ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych zaprezentowało swoje oferty oraz osiągnięcia podczas IX Dni Bytomskich Organizacji Pozarządowych. Nie zabrakło również naszego Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu. czytaj więcej