Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej - OFERTA

Kursy PP »

Tradycja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy sięga początków istnienia PCK. Każdego roku Polski Czerwony Krzyż szkoli kilka tysięcy osób. Uczestnicy naszych kursów to kierowcy, pracownicy firm, a także dzieci i młodzież.

Szkolenia prowadzimy w oparciu o 16-godzinny program stosowany z powodzeniem od wielu lat w Europie Zachodniej. Program ten posiada certyfikat Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy, uznający jego zgodność ze standardami Unii Europejskiej. Certyfikat dotyczy zawartości merytorycznej kursu, materiału dydaktycznego wykorzystywanego podczas szkolenia i wymagań stawianych przed prowadzącymi. Kadrę instruktorską przygotowali do pracy lekarze i pielęgniarki (większość ze specjalizacją anestezjologiczną) pracujący na co dzień w OIOM-ach i Pogotowiu Ratunkowym na terenie całego kraju.

Pakiet edukacyjny jakim dysponują Instruktorzy PP PCK (podręcznik, płyta CD, tablice poglądowe, filmy, folie, zestaw do pozorowania ran, materiały opatrunkowe, fantomy)
i znajomość aktualnych przepisów i regulacji prawnych dotyczących życia i zdrowia obywateli, pozwalają na prowadzenie szkoleń na najwyższym poziomie, bez względu na płeć wiek i zawód uczestników.

Nad sprawnym i prawidłowym działaniem systemu nauczania pierwszej pomocy czuwa powołane w 2000 r. przy Zarządzie Głównym PCK, Centrum Edukacyjne Pierwszej Pomocy koordynujące pracę wojewódzkich Centrów PP.

Podczas kursu wykładom teoretycznym towarzyszą multimedialne prezentacje, projekcje filmów instruktażowych oraz co najważniejsze - ćwiczenia praktyczne. Nauczysz się np. jak ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, wykonasz masaż serca dziecka lub dorosłego człowieka na fantomie, własnoręcznie zabandażujesz lub usztywnisz kończynę poszkodowanego. Jednak najważniejsze czego się nauczysz, to tego, że w momencie wypadku nie staniesz obok przyglądając się bezradnie - to właśnie Tobie ktoś w przyszłości może zawdzięczać życie lub zdrowie.

Program kursu 16-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

• Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku
• Kontrola czynności życiowych - ocena stanu poszkodowanego
• Wezwanie pomocy
• Zasady udzielania pierwszej pomocy:
- przy utracie przytomności
- przy zatrzymaniu oddechu
- przy zatrzymaniu krążenia
- przy krwotoku zewnętrznym i wewnętrznym
- przy ataku serca
- przy oparzeniach
- przy obrażeniach kręgosłupa
- przy urazach brzucha
- przy urazach klatki piersiowej
• Ewakuacja poszkodowanego
• Zachowanie bezpieczeństwa w miejscu wypadku
• Wybrane zagadnienia czynności organizmu człowieka
• Psychologiczne aspekty udzielania pomocy
• Odpowiedzi na pytania uczestników dot. innych urazów
       
Program kursu 5-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

•   Pojęcie pierwszej pomocy, etapy udzielania pierwszej pomocy    
•   Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia     
•   Zasady udzielania pomocy                                                                                                        
•   Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych
•   Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
•   Wezwanie pomocy
•   Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia
•   Postępowanie w przypadku krwotoków
•   Zawartość apteczki pierwszej pomocy
•   Odpowiedzi na pytania uczestników dot. innych urazów

Wszelkich dodatkowych informacji, m.in. na temat obowiązującego cennika udzielamy pod numerem telefonu 32 251 20 11. Mogą też Państwo przesłać do nas zapytanie drogą mailową na adres: katowice@pck.org.pl.

Zapraszamy do kontaktu!

Wersja do druku