Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Planowane akcje

Planowane akcje »

Planowane akcje Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK:

Październik:

„Zakończenia lata dla osób starszych, niepełnosprawnych”

Celem akcji jest zebranie środków na zakup sprzętu, doposażenia oraz 
pościeli dla tych osób.

„Bezpieczna Szkoła”
Projekt przewiduje pogadanki i szklenia dla dzieci, młodzieży, osób 
bezdomnych oraz podopiecznych PCK.
Tematyka zajęć to: 
• Zasady bezpiecznego poruszania się na drodze
• Znajomość znaków drogowych
• Szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy
Wszelkie pozyskane środki przekażemy na zakup artykułów biurowych, ulotek, 
środków dydaktycznych oraz poczęstunku dla uczestników.


Grudzień:
„Mikołajki z PCK” – przygotowanie paczek Świątecznych dla ok. 100 osób. 
Wszelkie środki pozyskane zostaną przekazane na zakup wkładu do paczek dla 
dzieci i potrzebujących

„Wigilia dla osób bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” 
celem akcji jest pozyskanie środków na zorganizowanie Wigilii dla ok. 100 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Wersja do druku