Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Paramistrzostwa PP PCK - Klubu HDK PCK osób niepełnosprawnych w Szczyrku.

Paramistrzostwa PP PCK - Klubu HDK »

 

Celem Klubu Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK „Dar Życia” jest pomoc innym poprzez edukację zdrowotną oraz organizowanie akcji krwiodawstwa. Największą tego typu akcją jest coroczne oddawanie krwi w dniu 3 maja połączone z odpustem w pobliskim Sanktuarium Maryjnym.

Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK „Dar Życia” organizuje także warsztaty dla osób niepełnosprawnych „MY TEŻ MOŻEMY RATOWAĆ ŻYCIE”. Głównym celem przedsięwzięcia jest przeszkolenie w formie treningu osób niepełnosprawnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu bądź życiu, zlikwidowaniu barier, stresu oraz uświadomienie osobom niepełnosprawnym, iż mogą URATOWAĆ ŻYCIE.

Pierwsze tego typu warsztaty odbyły się w dniach 1-3.XII.2011r. w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo w Szczyrku. W dniach 25-27.XI.2015 odbyła się ich kolejna edycja.

W warsztatach prowadzonych przez instruktorów GOPR i Bielskiego Pogotowia Ratunkowego wzięły osoby pełnosprawne i niepełnosprawne o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, także poruszające się na wózku inwalidzkim i niewidome. Szkolenie z osobami pełnosprawnymi uświadomiło wszystkim, że osoby niepełnosprawne są zdolne do współdziałania na partnerskich zasadach dając z siebie wszystko aby ratować życie. Pierwszego dnia odbyło się uroczyste powitanie  uczestników, wykłady i podział na grupy ćwiczące. Drugi i trzeci dzień warsztatów w całości poświęcony był ćwiczeniom praktycznym i wykorzystaniu zdobytej wcześniej wiedzy w różnych sytuacjach. Na zakończenie warsztatów instruktorzy przygotowali specjalne pokazy w terenie. Brali w nich udział uczestnicy, dla których była to okazja pochwalenia się świeżo zdobytymi umiejętnościami oraz sprawdzenia ich w warunkach przypominających rzeczywiste zdarzenia. Program warsztatów zgodny z aktualnymi standardami European Resuscitation Council  obejmował moduły: bezpieczeństwo ratownika w miejscu zdarzenia, planowanie działań ratowniczych, badanie poszkodowanego w celu rozpoznania urazów, posługiwanie się standardowym zestawem opatrunkowym, rany i ich zaopatrywanie, postępowanie w przypadku krwotoków, postępowanie w wypadku wstrząsu, urazy kostno - stawowe i ich zaopatrywanie, postępowanie w wypadku oparzeń i odmrożeń , postępowanie w przypadku zmiażdżenia i amputacji, postępowanie w razie urazów klatki piersiowej i brzucha, postępowanie
z poszkodowanym nieprzytomnym, postępowanie w razie ataku epilepsji, nagłe zatrzymanie krążenia i resuscytacja krążeniowo – oddechowa, obsługa automatycznego defibrylatora AED.

Mając na uwadze ogromną wartość merytoryczną przedsięwzięcia, mamy nadzieję na wspólne z Państwem przekazywanie idei warsztatów i udział w następnych edycjach.

I OGÓLNOPOLSKIE PARAMISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY

            W terminie 25-27.01.2015r. w „Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo” w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 28a odbyły się I Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy zorganizowane przez Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach, Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK „Dar Życia” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej, Bielskie Pogotowie Ratunkowe, GOPR Grupę Beskidzką oraz Zakon Maltański – Maltańską Służbę Medyczną Oddział Kęty, a objęte Patronatem Beaty Małeckiej-Libery Poseł na Sejm RP, Ministra Zdrowia, Wojewody Śląskiego, Starosty Bielskiego, Jarosława Dudy Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Polskiej Rady Ratowników Medycznych oraz TVP Katowice i Radia Katowice. Komandorem Paramistrzostw był Krzysztof Wilczek – doświadczony pracownik Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, a przewodnictwo nad Komitetem Naukowym objął Śląski Konsultant w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada.

            Współzawodnictwo podjęło dziewięć załóg czteroosobowych składających się z osób niepełnosprawnych:

1. „ANRO Firma Poligraficzna Anna Rotarska” z Zawiercia;

2. „Befaszczot” Sp. z o.o. z Bielska-Białej (2 załogi);

3. P.P.H.U. ZPChr. „BOGMAR” z Bielska-Białej;

4. „CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.” ze Szczyrku;

5. IMPEL Security Polska Sp. z o.o. z Wrocławia;

6. „TATWEDO” Agencja Detektywistyczna Sp. z o.o. z Bielska-Białej;

7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z Katowic;

8. Urząd Miasta i MOPS z Siemianowic.

            W ramach zawodów osoby niepełnosprawne musiały zmierzyć się z pięcioma zadaniami, trzema wewnątrz budynku i dwoma na zewnątrz, w tym jednym nocnym:

1. „Ołówek” – test połączony ze sprawdzeniem umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

2. „Pierwszy Śnieg” – zadanie nocne w terenie sprawdzające umiejętności zachowania się w trudnych warunkach atmosferycznych oraz udzielenia pierwszej pomocy wyziębionemu poszkodowanemu z licznymi obrażeniami;

3. „Krzyś” – zadanie sprawdzające umiejętności udzielania pierwszej pomocy dziecku w przypadku zakrztuszenia oraz dorosłemu podczas ataku padaczki;

4. „Studniówka” – w zadaniu uczestnicy zetknęli się z poszkodowanym  porażonym  prądem oraz oparzonym, sprawdzana była umiejętność posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED);

5. „Janosik” – zadanie w terenie sprawdzające zdolność udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu po upadku z dużej wysokości.

Wszystkie zadania przygotowane zostały z odwzorowaniem rzeczywistych zdarzeń i codziennych sytuacji, z którymi osoby niepełnosprawne mogą się zetknąć, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim. Sprawdzeniu poddane zostały wszystkie moduły w ramach wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, a więc: bezpieczeństwo ratownika w miejscu zdarzenia, planowanie działań ratowniczych, badanie poszkodowanego w celu rozpoznania urazów, posługiwanie się standardowym zestawem opatrunkowym, rany i ich zaopatrywanie, postępowanie w przypadku krwotoków, postępowanie w wypadku wstrząsu, urazy kostno stawowe i ich zaopatrywanie, postępowanie w wypadku oparzeń i odmrożeń, postępowanie w przypadku zmiażdżenia i amputacji, postępowanie w razie urazów klatki piersiowej i brzucha, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, postępowanie w razie ataku padaczki, nagłe zatrzymanie krążenia, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, obsługa automatycznego defibrylatora AED.   

Zwycięskie drużyny I Ogólnopolskich Paramistrzostw Pierwszej Pomocy to:

I miejsce: IMPEL Security Polska Sp. z o.o. w składzie: Marcin Kuwik, Grzegorz Starczała, Tomasz Święch, Krzysztof Mizia;

II miejsce: „Befaszczot” Sp. z o.o. II w składzie: Agata Goślicka, Agata Wiewióra, Aleksandra Zbrońska, Lucjan Skoczeń;

III miejsce: „ANRO Firma Poligraficzna Anna Rotarska” w składzie: Bożena Opiła, Małgorzata Sławczyk, Adam Picheta.

            Dodatkowo, sędziowie zadecydowali o wyróżnieniu trzech załóg: „CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.”, Urząd Miasta i MOPS Siemianowice i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

            Zakończenie Paramistrzostw odbyło się 27.01.2015r. w Hotelu Vienna w Bielsku-Białej podczas rozpoczęcia jubileuszowych X Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym, gdzie zwycięskim drużyną wręczone zostały puchary oraz nagrody rzeczowe, a trzem drużynom wyróżnionym Śląski Zarząd PCK w Katowicach przekazał trzy rowery rehabilitacyjne. Wszyscy uczestnicy I Ogólnopolskich Paramistrzostw Pierwszej Pomocy otrzymali certyfikaty.

I Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy są pokłosiem pięciu edycji Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy „My też możemy ratować życie”, które odbywają się w „Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.” od 2010 roku.

II OGÓLNOPOLSKIE PARAMISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY

W terminie 24-26.01.2016r. w „Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo” w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 28a odbyły się II Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy zorganizowane przez Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach, Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku - Białej, Grupę Beskidzką GOPR w Szczyrku oraz Maltańską Służbę Medyczną Oddział Kęty. 

Przewodnictwo nad Komitetem Naukowym objął Śląski Konsultant w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada. Komandorem Paramistrzostw był Krzysztof Wilczek – doświadczony pracownik Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. 

Współzawodniczyło jedenaście załóg. Każda z nich składała się z 4 osób niepełnosprawnych:

1. INPULS Biuro Ochrony Mienia P.U.H. Janusz Dudek

2. „Befaszczot” Sp. z o.o.

3. Kuloodporni z Bielska-Białej

4. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

5. Oddział Rejonowy PCK w CHORZOWIE

6.CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.

7. „TATWEDO” Agencja Detektywistyczna Sp. z o.o.

8. ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o

9. Agencja Ochrony OMEGA Jerzy Papla

10. Stwardnienie Rozsiane Katowice

11. CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. 2

W ramach zawodów osoby niepełnosprawne musiały zmierzyć się z pięcioma zadaniami:

1. „Ołówek” – test sprawdzający 16 modułów zgodnych z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji;

2. „Strzelaj” – zadanie nocne w terenie sprawdzające umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w lekkiej hipotermii z koniecznością prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora AED oraz współpraca ze służbami ratowniczymi;

3. „Dzwon” – zadanie sprawdzające umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym w tym dziecku w przypadku zachłyśnięcia oraz dorosłym z urazem głowy i kończyny dolnej;

4. „Świrek” – zadanie w terenie sprawdzające zdolność udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu po upadku z dużej wysokości z urazem kręgosłupa, miednicy i kończyn dolnych. Współpraca ze służbami ratowniczymi;

5. „Śnieżka” – w zadaniu uczestnicy zetknęli się z poszkodowanym, który w wyniku zasłabnięcia w saunie poprzedzonym  atakiem padaczki doznał urazu głowy oraz  kończyny górnej i dolnej;

W tym roku na podium stanęły następujące drużyny II Ogólnopolskich Paramistrzostw:

I miejsce: Kuloodporni Bielsko-Biała w składzie: Piotr Mizera, Marek Bagiński, Krzysztof Wrona, oraz Łukasz Szyrba

II miejsce: ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o. z Zawiercia           w składzie: Mateusz Pinderak, Robert Adamczyk oraz Adam Picheta

III miejsce: Urząd  Miasta Siemianowice Śląskie w składzie: Sylwia Cieśla, Ewa Błaszczyk, Henryk Falkus oraz  Zbigniew Kral

Nagrody specjalne otrzymali drużyna INPULS Biuro Ochrony Mienia P.U.H. Janusz Dudek z Siemianowic za zadanie „Strzelaj”  oraz drużyna Oddział Rejonowy PCK w CHORZOWIE za zadanie „Śnieżka”.

Dodatkowo, sędziowie zadecydowali o wyróżnieniu dwóch załóg: CKiR Orle Gniazdo Szczyrk
Sp. z o.o.
oraz"TATWEDO"  Agencja Detektywistyczna Sp. z o.o. z Bielska –Białej.

W imieniu osób niepełnosprawnych należących do Stowarzyszenia Chorych
na Stwardnienie Rozsiane serdecznie dziękujemy za przekazanie podczas II
Ogólnopolskich Paramistrzostw Pierwszej Pomocy  trzykołowego roweru
rehabilitacyjnego, który posłuży do jeszcze lepszego pokonywania
barier zdrowotnych. 
 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy,
  Hanna i Mariusz Żyła
 

III OGÓLNOPOLSKIE PARAMISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY

22-24.01.2017r. w „Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo” w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 28a odbyły się III Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy Zorganizowane były przez:

Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach – Dyrektor Helena Kupka 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe – Dyrektor Wojciech Waligóra 

GOPR Grupa Beskidzka – Naczelnik Jerzy Siodłak 

Polska Rada Ratowników Medycznych – Przewodnicząca Edyta Wcisło 

Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej – Starosta Andrzej Płonka 

W tym roku Honorowym Patronatem Paramistrzostw Pierwszej Pomocy była Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda

PARTNERZY

Małgorzata Gosiewska – Posłanka na Sejm 

Anna Paluch – Posłanka na Sejm 

Senator Rzeczpospolitej Polskiej 

Minister Zdrowia 

Prof. dr hab. Jerzy Ładny 

Komendant Główny Policji 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach 

Polska Rada Ratowników Medycznych 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi 

Rada Pań przy PCK 

Urząd Miejski w Szczyrku 

Fiat Chrysler Automobiles

W zawodach z udzielania Pierwszej Pomocy wzięło udział dwanaście załóg:

1.ANRO
2.PROMET S.A.
3.WTZ GILOWICE
4.OMEGA
5.RADA PAŃ PCK
6.WIELTON S.A.
7.INPULS
8.BEFASZCZOT
9.PCK ŚLĄSK
10.TATWEDO
11.URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
12.CENTRUM ELEKTRYCZNE "ANIA" BOGUCCY SP.Z O.O. 

Klasyfikacja końcowa 3 Międzynarodowych Paramistrzostw Pierwszej Pomocy :

Miejsce 1. Kuloodporni Bielsko-Biała
Miejsce 2. Befaszczot Sp.z o.o.
Miejsce 3. Centrum Elektryczne "Ania"

W zadaniu pt."Ale o co chodzi?" bezkonkurencyjna okazała się drużyna reprezentująca Centrum Elektryczne "Ania"

Drużyna Anro najlepiej poradziła sobie z zadaniem "Strzelaj"

Zadanie o nazwie "Grawitacja" najlepiej rozwiązali bielscy Kuloodporni

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

Wersja do druku