Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Akademia 2016

Akademia 2016 »

 

SPOTKANIE DZIAŁACZY I WOLONTARIUSZY

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

W dniu 23 lutego 2016 r. odbyło się Okolicznościowe Spotkanie Działaczy i Wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Uroczyste Spotkanie odbyło się pod  Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.

Zarząd Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża reprezentował Prezes  Pan Adam Przywara, Członkowie Zarządu  i Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża   Pani Helena Kupka.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

Wojewoda Śląski  Pan Jarosław Wieczorek, 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Pani Halina Bieda,

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  Pani Magdalena Szewczuk – Szturc,

Wiceprezydent  Miasta Katowic Pan Mariusz Skiba,

Prezydenta Miasta Świętochłowic Pan  Dawid Kostęmpski,

Wiceprezydent  Miasta Zabrza Pani Krzysztof Lewandowski,

Zastępca Naczelnika  Gabinetu  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji   podinspektor Pan Paweł Dratwiński,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach  Pan Marek Palka,

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach brygadier Pan Mirosław Kwiatkowski,

Zastępca Komendanta Miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach młodszy brygadier Pan Piotr Habrzyk,

Dyrektor Naczelny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Pan Stanisław Dyląg,

Kierownik Działu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Katowicach Pani  Aleksandra  Dyląg

oraz Dyrektor  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Raciborzu Pani Agnieszka Wiklińska.

Podczas spotkania nastąpiła ceremonia  wręczenia odznaczeń państwowych, odznak i wyróżnień Działaczom, Wolontariuszom i Honorowym Dawcom Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI odznaczony został Pan Czesław Chrzanowski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczony  został Pan Adamczyk Wiesław

SREBRNYM  KRZYŻEM  ZASŁUGI odznaczeni zostali:    

Pan

Andrzej Kowalski

Krzysztof Kraus

Wiesław Lasyk

Marek Mielnik

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:

Pan

Ryszard Górski

Andrzej Grygorowicz

Piotr Janasik

Mirosław Kiczmal

Zbigniew Morzycki

Pani

Katarzyna Ożóg - Gilowska

Pan

Jerzy Rękosiewicz

Zbigniew Swędrak

Zbigniew Szczepaniak

Paweł Szymański

Krajowy Zjazd  Polskiego Czerwonego Krzyża nadał  Godność Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Pani Teresie Burdziak

ODZNAKA HONOROWA  POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża nadała  Odznaką Honorową  Polskiego Czerwonego Krzyża

III stopnia :

Miastu Zabrze

i IV stopnia

Firmie Transportu Sanitarnego „Eskulap” Wyjazdowa Pomoc Medyczna w Zabrzu

I stopnia

Panu: Tadeuszowi  Dudzie

III stopnia

Panu:

Dawidowi  Kostempskiemu

Andrzejowi  Płońce

Józefowi  Polakowi

Grzegorzow Szetyńskiemu

Wacławowi Wójcik

IV stopnia                                                                  

Panu:

Józefowi Bożek

Jackowi Copik

Tomaszowi Dzierga

Piotrowi Habrzyk

Mirosławowi Kwiatkowskiemu

Markowi Palka

Czesławowi  Piaseckiemu

HONOROWY DAWCA KRWI „ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”

Minister Zdrowia odznaczył odznaką HONOROWY DAWCA KRWI „ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej

Pana:                                                                                                                                   

Ryszarda Hormańskiego

Andrzeja Kowalskiego

Bernarda Nibisch

Panią

Pelagię Paruzel

Pana                                                                                                                                               

Jacka Perugiewicza

Adama Pobłockiego

Jerzego Róg

Waldemara Sajek

Jana Skoczylas

Mariusza Sylwesiuk

Waldemara Szymańskiego 

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Kapituła Odznaki  Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego Uchwałą  nadała: Złotą  Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego:

Panu:

Januszowi Głaz

Stanisławowi Iskrzyckiemu

Dariuszowi Labus

Nadała Srebrną  Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego:

Panu:

Zbigniewowi Cieślik

Andrzejowi Jaroszek

Januszowi Langnerowi

Grzegorzowi Pakura

Krzysztofowi Socik

Zbigniewowi Szczepaniak

Arkadiuszowi Wojdowskiemu

WYRÓŻNIENIE „KRYSZTAŁOWE SERCE”

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny nadał "Kryształowe Serce" za wybitne zasługi

Panu:

Andrzejowi Czerniakowi

Włodzimierzowi Erling

Czesławowi Góral

Henrykowi Kupka

Leszkowi Prałat

Pani

Wiesławie Rak 

Panu

Krzysztofowi Stachowicz

Jerzemu Stachowskiemu

Wersja do druku